Dovírání s tlumením

Stačí mírné postrčení

Díky samozasouvání s tlumením se pomalu a potichu zavře výsuv zpět do výchozí polohy. Nádobí a pokrmy tak zůstanou na svém místě a nedojde ke znečištění.