Bezpečnostní vypínání

Automatické vypínání pro maximální bezpečí

Pokud dojde k překročení maximální 12hodinové doby provozu, nahřívač se automaticky vypne. Takže až jednou zapomenete přístroj vypnout, bezpečí je stále zajištěno.